Sme skupina aktívnych rodičov a chceme, aby sa škola a škôlka v Javorovej aleji v Chorvátskom Grobe rozvíjala a spolu s ňou napredovali aj naše deti. Svoju energiu a snahu venujeme na zlepšenie technického a materiálneho vybavenia školy, ako aj na zvyšovanie úrovne výučby. Podporujeme komunitné a environmentálne aktivity. Rozvíjame susedské a kamarátske vzťahy.


Chceme pre naše deti kvalitnú školu v mieste, kde žijeme.

Chceme podporovať priateľstvá, záujmy školákov a škôlkarov.

V súčasnosti existujú 2 občianske združenia na škole v Javorovej aleji.

  1. OZ pri ZŠ a MŠ Javorová alej – funguje od roku 2018, združuje aktívnych rodičov. Zatiaľ nemôže byť príjmateľom 2%.
  2. OZ Javoráčik – OZ s už existujúcou históriou sme prevzali v roku 2018. Dôvodom bolo, aby sme mohli už v roku 2019 žiadať o 2% z daní. Za OZ Javoráčik stoja tí istí rodičia, ktorí aj za OZ pri ZŠ a MŠ Javorová alej.

Pridajte sa k nám a staňte sa členom Občianskeho združenia Javoráčik.

Stanovy OZ Javoráčik

Prihláška za člena