5555

Darovanie financií, materiálu

Chcete nám darovať financie alebo materiálne vybavenie?

Veľmi si ceníme každú pomoc, či už spoluprácou na projektoch, fyzicky na brigádach alebo vašimi schopnosťami a znalosťami. Vďaka patrí aj tým, ktorí sa rozhodnúť podporiť OZ Javoráčik aj finančne alebo materiálne. Všetky prostriedky smerujú do školy a škôlky a sú použité v prospech detí.

Dar môžete zrealizovať prostredníctvom darovacej zmluvy. Stačí ak nám ju vhodíte do našej poštovej schránky pri bočnom vchode do školy. DAROVACIA ZMLUVA NA STIAHNUTIE.

Číslo účtu OZ Javoráčik: SK05 8330 0000 0028 0159 4549

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *