wheelbarrows-4474525_640

Brigáda – 28.9.2019 od 9:00

Čo budeme robiť? -  Vyvýšené záhony - Montáž cyklostojanov -  Úprava zadného detského ihriska -  Oprava stromových podpier -  Výroba detského pieskoviska -  Odburinenie a výsadba trávy - &nbs ...

5555

Darovanie financií, materiálu

Chcete nám darovať financie alebo materiálne vybavenie?Veľmi si ceníme každú pomoc, či už spoluprácou na projektoch, fyzicky na brigádach alebo vašimi schopnosťami a znalosťami. Vďaka patrí aj tým, ktorí sa rozhodnúť podporiť OZ Javoráčik aj finančne ...

1111

8 dobrých vecí v máji

Brigáda na Javorke 1.Zasiali sme trávnik na plochu pri ZŠ, vyrobili sme 7 kusov vyvýšených záhonov, vytrhali sme najmenej 12 vriec buriny, spílili suché vetvy stromov, zasadili kvety a kríky. Vŕtanie studneVrtná spoločnosť začala s geologickým p ...

english-2724442_640

Zavedenie metódy Clil

Otázky k metóde CLIL - výučba anglického jazyka prerokované na Rade školy – 20.5.2019   1. Záväzné prihlášky od rodičov pre prihlásenie detí na Clil výučbu sú termínovo nastavené do 30.4.2019, pričom v máji majú byť podpísané zmluvy medzi rodičm ...

Klimatizácia - ZŠ Most pri Bratislave

CHLADENIE BUDOVY ZŠ A MŠ – Javorová alej

Vzhľadom na prehrievanie školy na Javorovej aleji je potrebné situáciu riešiť s ohľadom na zdravie a optimálne prostredie na výučbu. Najvhodnejšou alternatívou je umiestnenie klimatizácie v triedach na slnečnej strane ZŠ, ktoré najviac ...

knihy

7 dobrých vecí – marec, apríl 2019

Osadenie cyklostojanov Zakúpili sme a namontovali cyklostojany pred MŠ a aj pred ZŠ na Javorke. Sme radi, že deti využívajú ekologickú dopravu na cestu do školy :) Kopírka Vďaka Jozefovi Spinčiakovi má škola na JA kopírku. Personál ju určite využij ...

food-1932466_640

Stravovacia komisia na Javorke

15.4.2019 vznikla stravovacia komisia na ZŠ a MŠ Javorová alej. Zložená je z rodičov detí, ktorí budú komunikovať s novou vedúcou jedálne na JA - p. Alenou Kordevovou. Členovia stravovacej komisie: Monika Karlíková Iveta Budayová ...

vadyJA

Technický stav ZŠ a MŠ Javorová alej

Obecné zastupiteľstvo schválilo vznik pracovnej komisie, ktorá mala zmapovať technický stav v ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob na Školskej ako aj ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob elokované pracovisko Javorová alej. Za členov komisie boli zvolení: JUDr. Vladi ...

screen-vyhlasenie

Zamestnanci a 2% – vyhlásenie

Zamestnávateľ vám dá POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE. Vy si k tomu doložíte vyplnené VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ podielu zaplatenej dane. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane - vyplnené pre OZ Javoráčik Všetko pošlete na daňový úrad alebo nám t ...

money-2696228_640

Transparentné účty

Prezrieť pohyby na účtoch SK8583300000002001512277 výdavkový účet ZŠ hradia sa z neho výdavky ZŠ  SK8183300000002801512283 príjmový ZŠ rodičia sem uhrádzajú platby - príspevky do rodičovského fondu. Z dôvodu zachovania anonymity ...