post

7 dobrých vecí – marec, apríl 2019

Osadenie cyklostojanov

Zakúpili sme a namontovali cyklostojany pred MŠ a aj pred ZŠ na Javorke. Sme radi, že deti využívajú ekologickú dopravu na cestu do školy 🙂

Kopírka

Vďaka Jozefovi Spinčiakovi má škola na JA kopírku. Personál ju určite využije.

Knihy pre školskú knižnicu

Ďakujeme za množstvo kníh, ktoré pribudli na poličkách v školskej knižnici. Dostali sme ich od rodičov, individuálnych darcov, ale aj od vydavateľstva IKAR a TATRAN.

Upratovanie 2019

Zapojili sme sa do zbierania odpadkov na mieste, kde bývame a žijeme. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pridali.

Odrážadla pre škôlku

Výzva na posunutie už nevyužitých odrážadiel zaujala a škôlkárom pribudlo niekoľko nových tátošov.

Kampaň na 2%

Stále robíme info kampaň na poukazovanie 2% zo zaplatených daní pre ZŠ a MŠ Javorová alej. Chceli by sme ich použiť na vylepšenie areálu, školského dvora, tienenie ihrísk, či vybudovanie závlahy.

Vyhrali sme 600,- EUR od Nadácie TESCO

Financie použijeme na to, aby sme deti naučili triediť odpad. Zakúpime koše na separovaný zber.

post

Stravovacia komisia na Javorke

15.4.2019 vznikla stravovacia komisia na ZŠ a MŠ Javorová alej. Zložená je z rodičov detí, ktorí budú komunikovať s novou vedúcou jedálne na JA – p. Alenou Kordevovou.

Členovia stravovacej komisie:

Monika Karlíková

Iveta Budayová

Hana Tvrdoňová

Marcel Pečimuth

Miroslav Brandys

Martina Fančovičová

Lenka Bartelová

post

Technický stav ZŠ a MŠ Javorová alej

Obecné zastupiteľstvo schválilo vznik pracovnej komisie, ktorá mala zmapovať technický stav v ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob na Školskej ako aj ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob elokované pracovisko Javorová alej.

Za členov komisie boli zvolení: 
JUDr. Vladimíra Vydrová – starostka, Mgr. Monika Svorad – riaditeľka ZŠ
a poslanci: Ing. Ján Granec, Ing. Jozef Selep a Mgr. Katarína Bálintová

Komisia sa stretla na kontrolných dňoch v oboch budovách školy, oboznámila sa so situáciou a pripravila fotodokumentáciu.

Následne boli vypracované technické správy, za ktoré ďakujeme p. Svetkovi – obecnému architektovi a pánovi Selepovi – poslancovi obecného zastupiteľstva.

Správy si môžete prečítať kliknutím na nasledovné linky:

Technická správa k budovám ZŠ Javorová alej (veľkosť 4MB)
https://drive.google.com/open?id=1Fg-7EBva_-HlvQ–KyecowcD_99n1Y-k

Technická správa k budovám ZŠ ul. Školská (veľkosť 155 MB)
https://drive.google.com/open?id=1JFXI7i0M2IFFMc1ZQp3jZtuMvg8zHiQN

post

Transparentné účty


Prezrieť pohyby na účtoch

SK8583300000002001512277 výdavkový účet ZŠ hradia sa z neho výdavky ZŠ 
SK8183300000002801512283 príjmový ZŠ rodičia sem uhrádzajú platby – príspevky do rodičovského fondu. Z dôvodu zachovania anonymity (kto kedy a koľko zaplatil), nie je tento účet transparentný, nazbierané peniaze sa preposielajú na výdavkový účet.
SK1283300000002901512280 dary a projekty účet, ktorý používame pri účasti v rôznych súťažiach a žiadostiach o granty. 
SK0683300000002801512275 2% tento máme pripravený na 2 %. Využijeme ho až tento rok, keď zaregistrujeme OZ na 2%

 

SK2583300000002501512273 výdavkový účet MŠ hradia sa z neho výdavky MŠ 
SK7283300000002401512284 príjmový MŠ rodičia sem uhrádzajú platby – príspevky do rodičovského fondu. Z dôvodu zachovania anonymity (kto kedy a koľko zaplatil), nie je tento účet transparentný, nazbierané peniaze sa preposielajú na výdavkový účet.

  OZ Javoráčik:

SK1083300000002001547189 2% Tu nám budú chodiť peniaze z 2 % . V budúcnosti si necháme oba účty na 2% aj obe OZ a cez jedno budeme žiadať 2% pre škôlku a cez druhé pre školu.
SK0583300000002801594549 dary a projekty účet, ktorý používame pri účasti v rôznych súťažiach a žiadostiach o granty. 

post

2. miesto v Tesco projekte

Máme 2. miesto v Tesco projekte

ĎAKUJEME všetkým hlasujúcim za projekt Triedime v triede, ktorí hlasovali za náš projekt. Vďaka 2. miestu získavame 600,- eur na nákup nádob na triedený odpad. Školáci a škôlkári sa lepšie naučia hospodáriť s odpadom a chrániť životné prostredie.

post

Finančná podpora pre OZ na Javorke

Finančný dar pre OZ

Nakoľko sú rodičia ktorí by činnosť
nášho OZ radi podporili, ale 2 % nám darovať nemôžu, zverejňujeme číslo účtu OZ pri ZŠ a MŠ Javorová alej.

SK1283300000002901512280

Ak by chceli, aby sa použili na nejaký konkrétny účel poprosíme info do poznámky, prípadne či je to pre MŠ alebo ZŠ.

post

Zápis do ZŠ a MŠ – šk. rok 2019/2020

Zápis do materskej školy 2019/2020

pondelok 29.4.2019 a utorok 30.4.2019
8:00-17:00 hod.
ZŠ a MŠ Školská 4, Chorvátsky Grob.
Zápis bude iba na Školskej – platí pre všetky pracoviská MŠ .
Prineste si prosím:
1. Vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ktorú vám potvrdí lekár
2. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – prineste prosím aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
3. Rodný list dieťaťa
4. Občiansky preukaz zákonného zástupcu.

 

Žiadosť o prijatie do MŠ

Zápis do ZŠ 2019/2020

piatok 5. apríla 2019 v čase od 14:30 do 18:00
sobota 6.apríla 2019 v čase od 8:00 do 12:00
Zápis bude v priestoroch školy na Javorovej aleji. Pre každú školu je zápis zvlášť.

Zápis je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do augusta 2019  šesť rokov.
Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt – v tzv. kmeňovej škole.

Podľa zákona môže rodič zapísať dieťa iba na 1 základnú školu. Má právo zapísať dieťa na inú ako kmeňovú školu, avšak prijatie žiaka na takúto školu je na rozhodnutí riaditeľa.

Do našej školy sa budú prijímať prednostne deti s trvalým pobytom Chorvátskom Grobe. Z tohto dôvodu sa môže stať, že zapísané deti mimo rajónu školy z kapacitných dôvodov nebudú prijaté a odporučí sa im iná škola.
Zoznam prijatých žiakov bude zverejnený na webovej stránke školy www.skolachorvatskygrob.sk


Zákonnému zástupcovi žiaka bude do 15. júna doručené jedno z uvedených rozhodnutí: prijatie, neprijatie alebo odloženie školskej dochádzky.

Dokumenty potrebné na prijatie nájdete dokumenty na stiahnutie.
Môžete vyplniť aj elektronický formulár (následne vytlačiť a podpísať a priniesť k zápisu) Odkaz: elektronická prihláška.

post

Naučme sa triediť v triede

Náš projekt uspel v 5. ročníku grantového programu nadácie Tesco “Vy rozhodujete My pomáhame”. Náš projekt bol vybraný medzi tri projekty, o ktorých budú zákazníci hlasovať.

Od 21.01.2019 nás môžete podporiť vhodením hlasovacieho žetónu do nádoby projektu “Naučme sa triediť v triede”. Nádoba bude umiestnená v predajniach Tesco OC Vajnoria, Čierna Voda a Ivanka pri Dunaji .

Prečo by ste mali podporiť práve náš projekt?

Chceme naučiť deti triediť odpad už v škole /škôlke vďaka čomu sa to stane pre ne rovnako prirodzené ako umývanie zúbkov a rúk.

Radi by sme deťom v ZŠ a MŠ Javorová alej zakúpili nádoby na triedenie odpadu a naučili ich odpad správne triediť. Zároveň budú môcť deti sledovať koľko odpadu v triede vyprodukujú a koľko ho vedia vytriediť. Deti budú mať možnosť vlastným pričinením prispieť k ochrane životného prostredia, čím podporíme budovanie ich zodpovedného vzťahu k svojmu okoliu.

Aj vďaka Vášmu hlasu môžeme získať od Nadácie Tesco až 1200 Eur na kúpu nádob na triedenie odpadu pre ZŠ a MŠ Javorová alej .

Ďakujeme

OZ pri ZŠ a MŠ Javorová alej